Kontakty pro oznamovatele

  1. Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je možné učinit na www.SpeakUpMolsonCoors.com, telefonní číslo +420 800 144 546;
  2. Oznámení lze učinit i u Ministerstva spravedlnosti ČR ( www.justice.cz ),
  3. Příslušnou osobou k výkonu činnosti podle § 11 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů je Lucie Kováčová, telefonní číslo +420724759336, adresa elektronické pošty pro doručování je lucie.kovacova@molsoncoors.com
  4. Povinný subjekt nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

BYLO TI UŽ 18?

Pro vstup na stránky Vám musí být alespoň 18 let.