Pivovary Staropramen získaly prestižní ocenění Top Employer Česká republika 2023

V Praze dne 05. 10. 2023

Praha, 21. září 2023 – Společnost Pivovary Staropramen získala prestižní certifikát Top Employer pro rok 2023. Toto ocenění je udělováno firmám, které svým zaměstnancům poskytují kvalitní pracovní prostředí a zároveň v této oblasti trvale usilují o další rozvoj.

Certifikát Top Employer uděluje organizace Top Employers Institute, která se již od roku 1991 věnuje důslednému a nezávislému hodnocení zaměstnavatelů po celém světě. Tento detailní průzkum se zaměřuje na šest oblastí, které se dále skládají z 20 podoblastí jako je HR strategie, pracovní prostředí, získávání talentů, vzdělávání, diverzita, rovnost a inkluze a dalších. Program již certifikoval a ocenil více než 2 200 Top zaměstnavatelů ve 122 zemích na pěti kontinentech. Organizace zároveň poskytuje užitečné rady, doporučení a návody, aby pomohla společnostem dosahovat vyššího standardu v péči o zaměstnance. 

Pivovary Staropramen se zařadily po bok ostatních zemí ze skupiny Molson Coors z regionu střední a východní Evropy, které byly certifikovány na začátku letošního roku. Toto ocenění obdržely i jiné přední firmy napříč odvětvími. 

Ocenění Top Employer Česká republika 2023 je pro společnost Pivovary Staropramen dalším důležitým milníkem v její dlouhé a bohaté historii. ‚‚Jsme nadšeni, že se nám podařilo získat tak významné ocenění. Potvrzuje to, že se v personální oblasti ubíráme správnou cestou, a že lidé jsou pro nás opravdu na prvním místě. Díky jejich angažovanosti, kreativitě a oddanosti patří naše značky mezi nejoblíbenější nejenom v Česku, ale i ve světě.“ uvádí Lucie Benešová, HR ředitelka společnosti Pivovary Staropramen. 

Certifikát Top Employer je nejen odměnou za dosavadní úspěchy, ale také motivací do budoucna. Titul musejí společnosti každoročně obhajovat. „Ocenění Top Employer Česká republika 2023 je pro nás nejen zadostiučiněním, ale i velkým závazkem do budoucna. Naším cílem je samozřejmě na letošní úspěch navázat a certifikát si dlouhodobě udržet. Věříme, že cenná zpětná vazba, kterou jsme díky certifikaci získali, nám v našem úsilí pomůže,“ dodává Lucie Benešová.

 

Pro více informací kontaktujte

Denisa Mylbachrová | PR manažerka a tisková mluvčí | Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5│M 606 084 692 | denisa.mylbachrova@molsoncoors.com   

Nikola Vrátný Nevšímalová│ Account Manager │DFMG│ M 608 053 706│nikola.nevsimalova@dfmg.cz

 

O organizaci Top Employer Institute

Top Employers Institute je organizace, která po celém světě provádí certifikaci podniků v personální oblasti. V rámci certifikačního programu organizace Top Employers Institute se společnosti mohou nechat ohodnotit, certifikovat a získat ocenění coby přední zaměstnavatel. Dosud Top Employers Institute certifikoval 2 200 organizací ve 122 zemích a regionech. 

 

Top Employer

Vložte Váš rok narození.

Pro vstup na stránky Vám musí být alespoň 18 let.