Zaměstnanci společnosti Pivovary Staropramen drží spolu i se svým okolím. Pomáhají na Smíchově, v Ostravě i Bratislavě

V Praze dne 02. 10. 2019

Praha, 2. října 2019
V rámci projektu Dny, kdy pomáháme aneb Community Days pomáhají zaměstnanci společnosti Pivovary Staropramen pravidelně vylepšit své okolí. Třináctý ročník dobrovolnické pomoci se letos odehrál v blízkosti pivovaru Staropramen, podvanácté pomáhali pivovarští z Ostravaru a podruhé se zapojili také zaměstnanci v Bratislavě. V průběhu čtyř dnů bylo odpracováno celkem 823 hodin a podařilo se zútulnit hned několik míst.

Dobrovolníci ze Smíchovského pivovaru opět po roce zamířili se svou pomocí do tří lokalit domovské Prahy 5. Od 17. do 19. září vyměnila téměř stovka zaměstnanců výrobní prostory a kanceláře za Centrum výcviku psů pro postižené Helppes, Stanici přírodovědců nebo Komunitní centrum Prádelna, kde se věnovala mnoha prospěšným činnostem.

Dlouholeté spolupráce
„S Centrem výcviku psů pro postižené Helppes nás pojí mnohaleté partnerství, letošní rok zde pomáháme už podeváté. Našim hlavním úkolem byla příprava areálu na akci Super den včetně generálního úklidu klubovny a úpravy venkovního výběhu i kotců pro psy,“ popisuje Edita Šilhánová, ředitelka právního oddělení a firemních záležitostí společnosti Pivovary Staropramen. Stejně jako osm předchozích ročníků vyrazila druhá skupina zaměstnanců do Stanice přírodovědců, kde se podílela na přípravě výstavy a zazimování venkovního terária. Návštěvníci se také mohou těšit na obnovený altán, lavičky i herní prvky. S vymalováním Komunitního centra Prádelna pomohla třetí část dobrovolníků, která se navíc podílela na renovaci divadelního sálu a úpravě tělocvičny. Také v tomto případě se jedná o dlouholetou spolupráci, ke zvelebení prostor přispěli zaměstnanci pivovaru Staropramen popáté.

Pomáhají všichni, má to smysl
Projekt Dny, kdy pomáháme aneb Community Days se těší i uznání odborné veřejnosti. V prestižní soutěži TOP odpovědná firma, kterou pořádá aliance Byznys pro společnost, se dvakrát po sobě umístil na medailové příčce. „Smysl akce Dny, kdy pomáháme potvrzuje míra zapojení našich zaměstnanců. Ti pražští v průběhu tří dnů odpracovali u našich partnerů 567 hodin a často pomohli s činnostmi, na které naši partneři nemají během roku kapacitu,“ dodává Edita Šilhánová s tím, že stejně aktivně se do akce zapojují také kolegové v Ostravě a Bratislavě. Právě ostravští pivovarníci, kteří se do akce zapojují od roku 2009, letošní ročník odstartovali. V pátek 13. září se čtyřicítka dobrovolníků zaměřila na úklid v Sadech Dr. Milady Horákové a v parku Hlubina u ulice Uhelná, přičemž jim asistovalo zhruba dvacet zaměstnanců městské části Moravská Ostrava a Přívoz. Zaměstnanci v Bratislavě se při své druhé účasti přičinili o revitalizaci přístřešků zastávek MHD v Dopravnej ulici. Celá akce probíhala v rámci „Týdne dobrovolnictví 2019 v Bratislavském kraji“.

Pomáhat nás baví
Dny, kdy pomáháme aneb Community Days je pouze jeden z mnoha projektů v rámci strategie trvale udržitelného rozvoje společnosti Pivovary Staropramen, která stojí na třech hlavních pilířích: zodpovědná konzumace, udržitelná výroba a péče o zaměstnance místní komunity. Základními hodnotami společnosti Pivovary Staropramen i celé pivovarnické skupiny Molson Coors jsou dlouhodobost a poctivost s důrazem na lokální podmínky i specifika. Více informací naleznete ve Zprávě o trvale udržitelném rozvoji za rok 2018.

O projektu Dny, kdy pomáháme aneb Community Days
Cílem projektu Dny, kdy pomáháme aneb Community Days je přispět činností zaměstnanců společnosti Pivovary Staropramen ke zvelebení okolí pivovarů Staropramen i Ostravar a v blízkosti místa působení v Bratislavě. Projekt má za sebou již třináct ročníků a přes 12.000 odpracovaných dobrovolnických hodin.

Kde všude zaměstnanci společnosti Pivovary Staropramen pomáhali:
2007 – Prokopské údolí2008 – Prokopské údolí
2009 – Toulcův dvůr / blízké okolí pivovaru Ostravar
2010 – Toulcův dvůr / sady Milady Horákové v Ostravě
2011 – Centrum výcviku psů HELPPES, Stanice přírodovědců/Komenského sady, Bezručův park v Ostravě
2012 – Centrum výcviku psů HELPPES, Stanice přírodovědců/ Sady Milady Horákové
2013 – Centrum výcviku psů HELPPES, Stanice přírodovědců, Domov Sue Ryder/ Dům zvláštního určení v Ostravě
2014 – Centrum výcviku psů HELPPES, Stanice přírodovědců, Domov Sue Ryder/ Dům zvláštního určení v Ostravě, ostravský Lesopark a okolí pivovaru Ostravar
2015 – Centrum výcviku psů HELPPES, Stanice přírodovědců, Komunitní centrum Prádelna/ Okolí pivovaru Ostravar, Husův park a Indiánské městečko v Ostravě
2016 – Centrum výcviků psů HELPPES, Stanice Přírodovědců, Komunitní centrum Prádelna/ Komenského sady, okolí pivovaru Ostravar
2017 – Centrum výcviků psů HELPPES, Stanice Přírodovědců, Komunitní centrum Prádelna/ Komenského sady, okolí pivovaru Ostravar, park Železárenská, vnitroblok ulice Lechowiczova
2018 – Centrum výcviků psů HELPPES, Stanice Přírodovědců, Komunitní centrum Prádelna/ Sady Milady Horákové, park Železárenská v Ostravě/ Park v Haburské ulici v Bratislavě
2019 – Centrum výcviků psů HELPPES, Stanice Přírodovědců, Komunitní centrum Prádelna/ Sady Milady Horákové, park Hlubina u ulice Uhelná/ Autobusové zastávky na Dopravnej ulici v městské části Rača

O Centru výcviku psů pro postižené Helppes
Jediná profesionální nezisková organizace svého druhu v Česku, která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti prostřednictvím speciálně vycvičených psů. Poskytuje zcela komplexní soubor souvisejících služeb – od zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa, přes jeho výuku a proškolení, předání psa a secvičení se psem, až po následný servis po celou dobu aktivní služby psa.

O Stanici přírodovědců DDM hlavního města Prahy
Za 65 let svého působení se stala Stanice přírodovědců domovem desítek druhů živočichů i cílem milovníků přírody. Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity se odehrávají v zázemí kluboven (laboratoř biologie a chemie, chovatelství se savci i ptáky, teraristika, akvaristika aj.) či sklenících s bohatou expozicí rostlin a tropických živočichů. Návštěvníkům je k dispozici venkovní areál s voliérami a výběhy (mini klokani, lama, emu aj.) i tematicky členěnou zahradou (bylinková, alpinská, produkční políčko aj.).

O Komunitním centru Prádelna
KC Prádelna představuje vzdělávací, kulturní, společenské a umělecké centrum. Aktivity centra slouží k podpoře místní komunity. Pro seniory jsou připraveny počítačové kurzy, iKavárna, herna stolního tenisu, výtvarné workshopy, klub stolních her apod. Zázemí zde nalezl Klub SENzačních SENiorů, Klub seniorů Pegas a taneční soubor Marietta. Dětem a mládeži centrum nabízí hudební a taneční projekty, výtvarné či audio/video dílny, výlety a různé formy doučování. Pro širší veřejnost jsou připraveny výstavy v Galerii Prádelna, cestovatelské a fotografické večery, koncerty, divadelní představení, semináře a přednášky apod.

Pro více informací kontaktujte
Denisa Mylbachrová| Manažerka komunikace a tisková mluvčí| Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5 M 606 084 692 | denisa.mylbachrova@molsoncoors.com
Miroslav Toman│ PR konzultant │Dark Side│ M 603 489 902│miroslav.toman@dark-side.cz

Vložte Váš rok narození.

Pro vstup na stránky Vám musí být alespoň 18 let.