Udržitelnost

Náš koncept

Společnost Pivovary Staropramen se jako významný výrobce, zaměstnavatel a obchodní partner přirozeně zajímá o prostředí, ve kterém působí. Neustále se snažíme o snižování stopy, kterou za sebou naší činností zanecháváme – zodpovědně nakládáme s přírodními zdroji, inovujeme obalové materiály a hledáme alternativy ke stávajícím obalům nebo využíváme nové technologie. Každý tento krok vnímáme jako nedílnou součást odpovědného přístupu k podnikání, ke kterému se hrdě hlásíme.

V oblasti udržitelnosti i společenské odpovědnosti klademe velký důraz na lokální podmínky. Cíle v této oblasti nazvané „Naše stopa 2025“ byly stanoveny v roce 2017 v souladu se 17 cíli udržitelného rozvoje definovanými Organizací spojených národů. Při výhledu na rok 2025 jsme si pojmenovali dva pilíře, na které se zaměřujeme, a to LIDÉ a PLANETA. I nadále se zaměřujeme na následující oblasti:

Náš koncept
Molson Coors Beverage Company

Molson Coors
Beverage Company

Zázemí a podporu pro naše aktivity a plány máme v naší mateřské společnosti MCBC.

Naše lokální Strategie trvalé udržitelnosti navazuje na globální strategii s názvem Our Imprint 2025 – Naše stopa 2025.

Cíle udržitelného podnikání skupiny Molson Coors byly stanoveny v úzké spolupráci s našimi stakeholdery tak, aby reflektovaly problémy, jimž naše odvětví čelí - od klimatických změn k rostoucí potřebě chránit cenné zdroje.

Více o společnosti MCBC

BYLO TI UŽ 18?

Pro vstup na stránky Vám musí být alespoň 18 let.