Udržitelnost

Náš koncept

Společnost Pivovary Staropramen se jako významný výrobce, zaměstnavatel a obchodní partner přirozeně zajímá o prostředí, ve kterém působí. Neustále se snažíme o snižování stopy, kterou za sebou naší činností zanecháváme – zodpovědně nakládáme s přírodními zdroji, inovujeme obalové materiály a hledáme alternativy ke stávajícím obalům nebo využíváme nové technologie. Každý tento krok vnímáme jako nedílnou součást odpovědného přístupu k podnikání, ke kterému se hrdě hlásíme.

V rámci lokální strategie trvalé udržitelnosti a strategie naší mateřské společnosti Molson Coors se rovněž věnujeme péči o rozvoj komunit, které žijí v okolí našich pivovarů, a také péči o naše zaměstnance, bez jejichž zapojení a nadšení bychom nemohli posouvat věci dál a dosahovat dobrých výsledků.

Pivní kultura má v naší vlasti dlouhou a bohatou tradici. V neustále se měnícím světě máme před sebou každý den těžký úkol v podobě navázání na tento odkaz, dostání svých závazků a splnění očekávání všech zúčastněných stran. Je jen na nás, zda se svého úkolu zhostíme s vášní, jakou si náš obor zaslouží, a zda budeme pomyslnou laťku posouvat opět o kousek výš. My jsme si tuto cestu vybrali již dávno a budeme rádi, pokud nás na ní doprovodíte.

Náš koncept

Lokální strategie

V oblasti udržitelnosti i společenské odpovědnosti klademe velký důraz na lokální podmínky. Cíle v této oblasti nazvané „Naše stopa 2025“ byly stanoveny v roce 2017 v souladu se 17 cíli udržitelného rozvoje definovanými Organizací spojených národů. Při výhledu na rok 2025 jsme si pojmenovali tři kritické oblasti, na které se zaměřujeme a v jejichž rámci jsme si definovali následující cíle:

Molson Coors Beverage Company

Molson Coors
Beverage Company

Zázemí a podporu pro naše aktivity a plány máme v naší mateřské společnosti MCBC.

Naše lokální Strategie trvalé udržitelnosti navazuje na globální strategii s názvem Our Imprint 2025 – Naše stopa 2025.

Cíle udržitelného podnikání skupiny Molson Coors byly stanoveny v úzké spolupráci s našimi stakeholdery tak, aby reflektovaly problémy, jimž naše odvětví čelí - od klimatických změn k rostoucí potřebě chránit cenné zdroje.

Více o společnosti MCBC

Vložte Váš rok narození.

Pro vstup na stránky Vám musí být alespoň 18 let.